Cách dùng điều hoà, quạt để con không ốm

Cách dùng điều hoà, quạt để con không ốm

Công nghệ wind-free hoạt động theo cơ chế làm lạnh 2 bước nối tiếp nhau, mang đến trải nghiệm dễ chịu hơn cho người dùng. Hai bước làm lạnh của công nghệ này là: bước một, máy sẽ làm lạnh nhanh với miệng thổi gió lớn. Sau khi nhiệt độ căn phòng đã đạt đến nhiệt độ theo yêu cầu, máy sẽ chuyển sang bước làm lạnh thứ hai bằng cách phun khí lạnh qua những lỗ nhỏ li ti nằm trên ......
20/04/2018
Tại sao điều hòa có công nghệ biến tần inverter giúp tiết kiệm điện?

Tại sao điều hòa có công nghệ biến tần inverter giúp tiết kiệm điện?

Công nghệ wind-free hoạt động theo cơ chế làm lạnh 2 bước nối tiếp nhau, mang đến trải nghiệm dễ chịu hơn cho người dùng. Hai bước làm lạnh của công nghệ này là: bước một, máy sẽ làm lạnh nhanh với miệng thổi gió lớn. Sau khi nhiệt độ căn phòng đã đạt đến nhiệt độ theo yêu cầu, máy sẽ chuyển sang bước làm lạnh thứ hai bằng cách phun khí lạnh qua những lỗ nhỏ li ti nằm trên ......
20/04/2018
Nắm chắc những điều dưới đây về bảo hành máy lạnh để tiết kiệm hơn!

Nắm chắc những điều dưới đây về bảo hành máy lạnh để tiết kiệm hơn!

Công nghệ wind-free hoạt động theo cơ chế làm lạnh 2 bước nối tiếp nhau, mang đến trải nghiệm dễ chịu hơn cho người dùng. Hai bước làm lạnh của công nghệ này là: bước một, máy sẽ làm lạnh nhanh với miệng thổi gió lớn. Sau khi nhiệt độ căn phòng đã đạt đến nhiệt độ theo yêu cầu, máy sẽ chuyển sang bước làm lạnh thứ hai bằng cách phun khí lạnh qua những lỗ nhỏ li ti nằm trên ......
20/04/2018
Cách dùng điều hoà, quạt để con không ốm

Cách dùng điều hoà, quạt để con không ốm

Công nghệ wind-free hoạt động theo cơ chế làm lạnh 2 bước nối tiếp nhau, mang đến trải nghiệm dễ chịu hơn cho người dùng. Hai bước làm lạnh của công nghệ này là: bước một, máy sẽ làm lạnh nhanh với miệng thổi gió lớn. Sau khi nhiệt độ căn phòng đã đạt đến nhiệt độ theo yêu cầu, máy sẽ chuyển sang bước làm lạnh thứ hai bằng cách phun khí lạnh qua những lỗ nhỏ li ti nằm trên ......
20/04/2018
Tại sao điều hòa có công nghệ biến tần inverter giúp tiết kiệm điện?

Tại sao điều hòa có công nghệ biến tần inverter giúp tiết kiệm điện?

Công nghệ wind-free hoạt động theo cơ chế làm lạnh 2 bước nối tiếp nhau, mang đến trải nghiệm dễ chịu hơn cho người dùng. Hai bước làm lạnh của công nghệ này là: bước một, máy sẽ làm lạnh nhanh với miệng thổi gió lớn. Sau khi nhiệt độ căn phòng đã đạt đến nhiệt độ theo yêu cầu, máy sẽ chuyển sang bước làm lạnh thứ hai bằng cách phun khí lạnh qua những lỗ nhỏ li ti nằm trên ......
20/04/2018
Nắm chắc những điều dưới đây về bảo hành máy lạnh để tiết kiệm hơn!

Nắm chắc những điều dưới đây về bảo hành máy lạnh để tiết kiệm hơn!

Công nghệ wind-free hoạt động theo cơ chế làm lạnh 2 bước nối tiếp nhau, mang đến trải nghiệm dễ chịu hơn cho người dùng. Hai bước làm lạnh của công nghệ này là: bước một, máy sẽ làm lạnh nhanh với miệng thổi gió lớn. Sau khi nhiệt độ căn phòng đã đạt đến nhiệt độ theo yêu cầu, máy sẽ chuyển sang bước làm lạnh thứ hai bằng cách phun khí lạnh qua những lỗ nhỏ li ti nằm trên ......
20/04/2018
Cách dùng điều hoà, quạt để con không ốm

Cách dùng điều hoà, quạt để con không ốm

Công nghệ wind-free hoạt động theo cơ chế làm lạnh 2 bước nối tiếp nhau, mang đến trải nghiệm dễ chịu hơn cho người dùng. Hai bước làm lạnh của công nghệ này là: bước một, máy sẽ làm lạnh nhanh với miệng thổi gió lớn. Sau khi nhiệt độ căn phòng đã đạt đến nhiệt độ theo yêu cầu, máy sẽ chuyển sang bước làm lạnh thứ hai bằng cách phun khí lạnh qua những lỗ nhỏ li ti nằm trên ......
20/04/2018
3 Ưu điểm của máy lạnh sử dụng công nghệ Wind-Free

3 Ưu điểm của máy lạnh sử dụng công nghệ Wind-Free

Công nghệ wind-free hoạt động theo cơ chế làm lạnh 2 bước nối tiếp nhau, mang đến trải nghiệm dễ chịu hơn cho người dùng. Hai bước làm lạnh của công nghệ này là: bước một, máy sẽ làm lạnh nhanh với miệng thổi gió lớn. Sau khi nhiệt độ căn phòng đã đạt đến nhiệt độ theo yêu cầu, máy sẽ chuyển sang bước làm lạnh thứ hai bằng cách phun khí lạnh qua những lỗ nhỏ li ti nằm trên ......
03/04/2018